interview habitat participatif

Interview Radio 100.7 (Astrid Lauterbach 19.12.2020)

Wunnen am Alter, do ginn et verschidden Alternativen. Doheem bleiwen esou laang et geet, een altersgerecht Appartement, betreit Wunne bis bei Alters- a Fleegeheemer.

Eng ganz nei Form ze wunne fir Senioren ass participativ Wunnen. D’ASBL Beienhaus engagéiert sech fir dës ganz nei Wunnform a schafft un engem éischte Projet. Presidentin vun der ASBL informéiert.

https://bit.ly/37w1NHc